Oferta dydaktyczna w SGH

224420-1356      Demograficzne uwarunkowania polityki publicznej

138010-1356      Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna

138011-1356      Europe and international migration: an interdisciplinary perspective

120890-1356      Gospodarka światowa

138020-1356      Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE

138021-1356      Immigration situation and immigration policy in the EU member states

235141-1356      Migration policy

235140-1356      Polityka migracyjna

235530-1356      Polityka migracyjna

222660-1356      Zewnętrzne stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej