Wykształcenie

10/2010–12/2013

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, stacjonarne studia doktoranckie
Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, specjalność badawcza – stosunki międzynarodowe (nadany w dniu 19/12/2013)
Tytuł pracy doktorskiej: Potencjał społeczny i jego ekonomiczny wymiar a międzynarodowa pozycja Francji (rozprawa doktorska z wyróżnieniem obroniona w dniu 19/12/2013)

02–06/2009

HEC Paris (Francja), Program The Global Alliance in Management Education (CEMS MIM), semestralne studia magisterskie w uczelni partnerskiej
Kierunek studiów: International Management

09/2008–12/2010

Program The Global Alliance in Management Education – Master’s in International Management (CEMS MIM), międzynarodowy program menedżerskich studiów magisterskich w języku angielskim
Tytuł zawodowy: Master of Science in International Management (nadany w dniu 04/12/2010)
>Kierunek studiów: International Management
Ukończone uczelnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska), HEC Paris (Francja)

02–06/2008

Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po Paris (Francja), Program Erasmus, zagraniczny wyjazd w ramach programu wymiany studentów w Unii Europejskiej (studia magisterskie)
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe
Specjalność: Świat muzułmański

10/2004–04/2010

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, stacjonarne jednolite studia magisterskie
Tytuł zawodowy: magister ekonomii (Master of Arts) (uzyskany w dniu 29/04/2010 z wynikiem celującym)
Tytuł pracy magisterskiej: Kultura biznesu i negocjacji w świecie arabsko-muzułmańskim
Kierunek studiów: Zarządzanie i marketing

10/2004–04/2010

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, stacjonarne jednolite studia magisterskie
Tytuł zawodowy: magister ekonomii (Master of Arts) (uzyskany w dniu 22/04/2010 z wynikiem celującym)
Tytuł pracy magisterskiej: Francja – światowe mocarstwo? Międzynarodowa pozycja Francji w dobie V Republiki
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe
Specjalność: Dyplomacja i polityka międzynarodowa