Debaty panelowe

W ramach projektu EUMIGRO w latach 2016–2019 jest realizowany cykl trzech corocznych konferencji naukowych w formie debat panelowych pt. „Unia Europejska w obliczu kryzysów migracyjnego i uchodźczego – perspektywa wielopoziomowa” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W celu rozwijania współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako głównego organizatora cyklu z innymi podmiotami, do współorganizacji poszczególnych debat są zapraszane m.in. wybrane uczelnie, stowarzyszenia naukowe, organizacje pozarządowe, a także biura i przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych.

Międzysektorowe debaty panelowe są skierowane do przedstawicieli różnych dziedzin i środowisk, w tym naukowców, badaczy i innych pracowników akademickich; członków towarzystw i stowarzyszeń naukowych; studentów i doktorantów; stowarzyszeń i organizacji studenckich; ekspertów z organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, UE i instytucji krajowej administracji publicznej; imigrantów i uchodźców; decydentów oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Cykl debat przyczynia się do podjęcia otwartej i inspirującej dyskusji o aktualnych wyzwaniach w obszarze migracji i azylu w Europie. Debaty są również okazją do refleksji na temat przyszłości UE i jej państw członkowskich.

Debaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie.