Dydaktyka

Moja oferta dydaktyczna w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje zarówno przedmioty w języku polskim (PL) jak i angielskim (EN).

Studia licencjackie (sygnatura, język i tytuł przedmiotu)

 

138010-1356  (PL)     Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna

138020-1356  (PL)     Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE

120890-1356  (PL)     Gospodarka światowa

138011-1356  (EN)    Europe and international migration: an interdisciplinary perspective

138021-1356  (EN)    Immigration situation and immigration policy in the EU member states

Studia magisterskie (sygnatura, język i tytuł przedmiotu)

224420-1356  (PL)   Demograficzne uwarunkowania polityki publicznej
235140-1356  (PL)  Polityka migracyjna
235530-1356  (PL)  Polityka migracyjna
222660-1356  (PL)  Zewnętrzne stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej
235141-1356  (EN) Migration policy

 

Seminaria dyplomowe

Moja oferta seminariów dyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje (sygnatura i tytuł seminarium):

 

91701-1356 Seminarium licencjackie
291701-1356 Seminarium magisterskie

 

Doświadczenie dydaktyczne za granicą

3/2016

 Cykl tygodniowych wykładów w Estonii, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu

Podstawa pobytu: Erasmus+, Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA1-HE), Staff Mobility for Teaching

10/2015

Cykl tygodniowych wykładów na Słowacji, Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava

Podstawa pobytu: Erasmus+, Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA1-HE), Staff Mobility for Teaching