Dydaktyka

W ramach projektu EUMIGRO realizowane są dwa nowe, autorskie przedmioty dr Marty Pachockiej w Szkole Głównej Handlowej w językach polskim i angielskim dotyczące problematyki migracji międzynarodowych i polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich. Przedmioty oferowane są jako przedmioty wolnego wyboru dla studentów studiów licencjackich SGH, ale wszyscy studeci mogą uczestniczyć w nich jako wolni słuchacze (maks. liczba uczestników to 25-30 osób z uwagi na interaktywne formy prowadzenia zajęć).
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów 
138011-1356  (EN) Europe and international migration: an interdisciplinary perspective 
138021-1356  (EN) Immigration situation and immigration policy in the EU member states
138010-1356  (PL) Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna 
138020-1356  (PL)  Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE