EUMIGRO Network

Projekt EUMIGRO ma charakter międzysektorowy i interdyscyplinarny. Jednym z jego celów jest z jednej strony włączenie w poszczególne działania przewidziane w projekcie przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką migracji i azylu w Europie/ UE/ Polsce, a z drugiej strony zainteresowanie tymi zagadnieniami nowe grupy odbiorców. W związku z tym w ramach projektu będzie podejmowana współpraca o zróżnicowanym zakresie i charakterze z różnymi podmiotami i ich przedstawicielami w Polsce i za granicą, kierownikami innych projektów i osobami indywidualnymi. Propozycja współpraca jest kierowana m.in. do przedstawicieli uczelni, instytucji i jednostek Unii Europejskiej, przedstawicielstw wybranych organizacji międzynarodowych, instytucji administracji publicznej, stowarzyszeń i towarzystw naukowych, NGO-sów i think tanków, wydawnictw i mediów. Współpraca ma przede wszystkim charakter merytoryczny, informacyjny i promocyjny.

Współpraca może przyjmować formę m.in.

  • Współorganizacji trzech corocznych debat panelowych w ramach EUMIGRO
  • Współorganizacji innych wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów, debat, dyskusji, itp.)
  • Udziału w zajęciach dydaktycznych dla studentów w ramach EUMIGRO w roli zaproszonych gości
  • Udziału w seminariach dyplomowych dla studentów w ramach EUMIGRO w roli zaproszonych gości
  • Współorganizacji wykładów otwartych
  • Współorganizacji wizyt studyjnych
  • Wspólnego rozwijania dobrych praktyk
  • Przygotowywania wspólnych publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach
  • Prowadzenia wspólnych działań promocyjnych i informacyjnych

 

Kontakt:

Dr Marta Pachocka 

e-mail: jeanmonnet.eumigro@gmail.com