Członkostwo

Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:

  • Członek i Sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association, PECSA)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Warszawie (PTE)
  • Członek Academic Association for Contemporary European Studies (UACES)
  • Członek International Political Science Association (IPSA)
  • Członek sieci badawczej International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)
  • Członek International Association for the Study of Forced Migration (IASFM)
  • Członek Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF)
  • Członek Jean Monnet Community (JMC)