Doświadczenie zawodowe

11/2016–obecnie Uniwersytet Warszawski (UW), Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), adiunkt naukowy
10/2016–obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (KES), Katedra Studiów Politycznych (KSP), adiunkt
04/2014–10/2016 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (KES), Katedra Administracji Publicznej (KAP), adiunkt
2010–obecnie  Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce (wcześniej: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce), niezależny doradca biznesowy i analityk rynkowy 
10/2010–12/2013 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, stacjonarne studia doktoranckie, doktorant–uczestnik studiów III stopnia 
06–08/2010 Ambasada RP w Republice Francuskiej (Paryż), Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, stażysta
08/2008 Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, stażysta 
05–06/2008 Ambasada RP w Republice Francuskiej (Paryż), Wydział Polityczny, stażysta
08/2007 Ambasada RP w Królestwie Belgii (Bruksela), Wydział Kulturalno-Naukowy, Wydział Polityczny, stażysta
07/2006 Ambasada Królestwa Belgii w Polsce, Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Regionu Walonii, stażysta

Zagraniczne pobyty badawcze

11/2015

Pobyt badawczy we Francji, Centre d’études européennes, Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po Paris (miesiąc)
Podstawa pobytu: Badanie własne młodych naukowców MNiSW pt. „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część I i II”

09/2014

Pobyt badawczy w Belgii w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej (m.in. w Université Libre de Bruxelles) i zebrania materiału badawczego (tydzień)
Podstawa pobytu: Badanie własne młodych naukowców MNiSW pt. „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część I”

08–09/2013 Pobyt badawczy we Francji w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej (m.in. w Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po Paris) i zebrania materiału badawczego (trzy tygodnie)
08–09/2012

Pobyt badawczy we Francji w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej (m.in. w Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po Paris) i zebrania materiału badawczego (trzy tygodnie)
Podstawa pobytu: Badanie własne młodych naukowców MNiSW pt. „Społeczne uwarunkowania mocarstwowej pozycji współczesnej Francji”