Projekty

Koordynator projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration - an Interdisciplinary Approach” (2016–2019) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współfinansowanego przez UE w ramach działania Jean Monnet Academic Modules Programu Erasmus+.

Koordynator projektu EUSHARE – “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” (2016–2019) realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i współfinansowanego przez UE w ramach działania Jean Monnet Support to Associations Programu Erasmus+.

 

  Jeden z głównych wykonawców w następujących projektach:

  • IMINTEG – “W poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną” (2016–2017) w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym przez dra hab. Macieja Duszczyka i współfinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis.
  • CEWSE – projekt “Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement (CEWSE)” (2016–2019), współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Centres of Excellence Programu Erasmus+, kierownik: prof. Ewa Latoszek.
  • AJE – projekt “L’Académie du Jeune Européen 2” (2016–2018) realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Projects Programu Erasmus+, kierownik: dr Aleksandra Szczerba-Zawada.
  • ALIEN – projekt “Advanced learning and inclusive environment for higher education through greater knowledge and understanding of migration” (2016–2019) realizowany przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych we współpracy m.in. z SGH i współfinansowany przez UE w ramach Key Action 2 Programu Erasmus+, kierownik: prof. Ewa Satalecka.

  Od 2011 dr M. Pachocka uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych współfinansowanych m.in. ze środków:

  • Unii Europejskiej,
  • Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • Narodowego Centrum Nauki,
  • Fundacji Konrada Adenauera w Polsce,
  • Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Wybrane projekty:

  2016 koordynator projektu „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym – uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część III”, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, badania młodych naukowców finansowane z dotacji celowej MNiSW w 2016 r. 
  2015–2018 jeden z wykonawców w projekcie “Deepening Understanding, Information and Communication of the European Union in the Eastern Partnership”, Asociatia Obsteasca E-Institut (ECSA-Moldova), Program Erasmus+, Jean Monnet Activities, Jean Monnet Support to Institutions and Associations, kierownik: prof. Vasile Cucerescu
  2015–2016  jeden z wykonawców w projekcie „Annäherung, Versöhnung und Wiedervereinigung. Deutsch-polnische Erfahrungen als Modell für Korea? (Zbliżenie, pojednanie, zjednoczenie w stosunkach międzynarodowych – polsko-niemieckie doświadczenia a podzielona Korea)”, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Polska (lider), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, kierownik: prof. Krzysztof Kozłowski
  2015 koordynator projektu „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym – uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część II”, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, badania młodych naukowców finansowane z dotacji celowej MNiSW w 2015 r.
  2014–2015 asystent kierownika i jeden z głównych wykonawców w projekcie “Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Program Erasmus+, Jean Monnet Project „Policy Debate with Academic World”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierownik: prof. Ewa Latoszek
  2014 koordynator projektu „Polityka imigracyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym – uwarunkowania, rozwiązania, konsekwencje. Wnioski dla Polski. Część I”, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, badania młodych naukowców finansowane z dotacji celowej MNiSW w 2014 r.
  2013–2016 jeden z wykonawców w projekcie “Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych”, Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Narodowe Centrum Nauki, Konkurs Opus, kierownik: prof. Ewa Latoszek
  2013–2014 jeden z głównych wykonawców w projekcie „L’Académie du Jeune Européen” („Akademia Młodego Europejczyka”), Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Lifelong Learning Programme, Narodowy Bank Polski, kierownik: prof. Ewa Latoszek
  2013 koordynator projektu „Kapitał społeczny we Francji i jego uwarunkowania”, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, badania młodych naukowców finansowane z dotacji celowej MNiSW w 2013 r.
  2012 koordynator projektu „Społeczne uwarunkowania mocarstwowej pozycji współczesnej Francji”, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, badania młodych naukowców finansowane z dotacji celowej MNiSW w 2012 r.