Działania Jean Monnet

W ramach Programu Erasmus+ Działania Jean Monnet obejmują i wspierają następujące akcje:

 • moduły Jean Monnet (nauczanie i badania);
 • katedry Jean Monnet (nauczanie i badania);
 • centra doskonałości Jean Monnet (nauczanie i badania);
 • wsparcie Jean Monnet na rzecz instytucji i stowarzyszeń;
 • sieci Jean Monnet (debata orientacyjna ze światem akademickim);
 • projekty Jean Monnet (debata orientacyjna ze światem akademickim).

W dalszych podrozdziałach niniejszego przewodnika przedstawiono szczegółowe informacje na temat

Jakie są cele Działań Jean Monnet?

Celem Działań Jean Monnet jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem zarówno aspektów wewnętrznych, jak i zewnętrznych procesu integracji europejskiej. Dziedzina ta obejmuje również rolę UE w zglobalizowanym świecie, w promowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i dialogu między ludźmi i kulturami.

Główne obszary tematyczne dotyczą wymiaru UE w dziedzinach:

 • regionalizmu porównawczego;
 • komunikacji i informacji;
 • ekonomii;
 • historii;
 • dialogu międzykulturowego;
 • studiów interdyscyplinarnych;
 • stosunków międzynarodowych i dyplomacji;
 • prawa;
 • polityki i administracji.

W odniesieniu do ogólnych celów programu Erasmus+ Działania Jean Monnet są ukierunkowane na:

 • propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w ramach studiów dotyczących UE;
 • wyposażenie studentów i młodych specjalistów w wiedzę na tematy związane z Unią Europejską, mające znaczenie dla ich życia akademickiego i zawodowego, oraz zwiększenie ich kompetencji obywatelskich;
 • promowanie dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE;
 • promowanie innowacji w nauczaniu i badaniach (np. studia międzysektorowe lub wielodyscyplinarne, otwarta edukacja, tworzenie sieci kontaktów z innymi instytucjami);
 • upowszechnianie i różnicowanie przedmiotów związanych z UE w programach nauczania proponowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego swoim studentom;
 • poprawa jakości szkoleń zawodowych dotyczących tematów związanych z UE (wraz z modułami zajmującymi się bardziej dogłębnie tematami związanymi z UE lub obejmującymi nowe tematy);
 • wspieranie zaangażowania młodych naukowców w nauczanie i badania kwestii o tematyce europejskiej.

Źródło i więcej informacji:

EN: European Union, Erasmus+ Programme Guide, Version 1 (2017), 20/10/2016.

PL: European Union, Przewodnik Programu Erasmus+, Wersja 2 (2016), 07/01/2016.