Zainteresowania

Moje główne zainteresowania naukowe:

 1. integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia europejskie
 2. przemiany społeczno-demograficzne w Europie / UE i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy/UE
 3. migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie
 4. polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych państwach Europy
 5. integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji
 6. gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE
 7. gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne
 8. międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji
 9. szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy
 10. współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa

Moje zainteresowana pozanaukowe:

 • Koty
 • Paryż
 • Francja