Courses’ offer at Warsaw School of Economics

My courses’ offer at the Warsaw School of Economics includes courses taught in Polish (PL)
and English (EN).

Bachelor’s studies (courses’ number, language & title)

138011-1356  (EN) Europe and international migration: an interdisciplinary perspective
138021-1356  (EN) Immigration situation and immigration policy in the EU member states
138010-1356  (PL) Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna
138020-1356  (PL)  Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE
120890-1356  (PL)  Gospodarka światowa

Master’s studies (courses’ number, language & title)

235141-1356  (EN) Migration policy
224420-1356  (PL) Demograficzne uwarunkowania polityki publicznej
235140-1356  (PL)  Polityka migracyjna
235530-1356  (PL) Polityka migracyjna
222660-1356  (PL)  Zewnętrzne stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej