Uniwersytet Warszawski (UW) - Centrum Europejskie

Doc. dr Artur Adamczyk, pracownik naukowy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta rządu greckiego na Uniwersytecie Arytotelesa w Salonikach, wykładowca na uniwersytetach: University of Crete, Panteion University in Athens, Marmara Universitesi of  Stambul, Istambul University, Ankara University, Universidad de Granada, Università degli Studi di Siena, University of  Florence. Zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie sytuacji politycznej w basenie Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków w trójkącie Grecja-Turcja-Cypr. Autor oraz redaktor wielu publikacji poświęconych tej problematyce: Cypr – Dzieje polityczne, Warszawa 2002; Problem cypryjski, “Studia Europejskie”, nr 4/1997; Wpływ procesu integracji Cypru z Unią Europejską na rozwiązanie problem cypryjskiego,  “Studia Europejskie”, nr 4/1999; Republika Cypru [w:] Nowa dziesiątka w Unii Europejskiej, Warszawa 2005;  Wpływ unormowania stosunków grecko-tureckich na stabilizację bezpieczeństwa we wschodniej części Morza Śródziemnego, [w:] Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI w., Radom 2009; Problem Cypryjski w stosunkach międzynarodowych [w:] Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2009; The European Union and Poland. Problems and Achievements Warsaw 2015; Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe Warszawa 2015; Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Warszawa 2015.

O Centrum Europejskim

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1991 roku i jest najstarszą w Polsce placówką akademicką, która prowadzi badania nad integracją europejską w wymiarze politycznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym oraz aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów. Obecnie Centrum Europejskie jest podstawową jednostką organizacyjną UW (nie będącą wydziałem). CE UW rozpoczęło kształcenie studentów w ramach studiów europejskich już w 1992 roku. Najpierw powstały studia podyplomowe, kolejno w 1995 r. uruchomiliśmy  studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska (SM-IE), które były realizowane przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW do roku 2012. Od roku akademickiego 2004/2005 (na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku) Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka. Efektem ponad dwudziestoletniej pracy dydaktycznej naszej jednostki było wykształcenie blisko 4 tys. licencjatów i magistrów specjalizujących się w szeroko rozumianych studiach europejskich. Oprócz działalności dydaktycznej Centrum Europejskie UW bierze czynny udział w realizacji badań w zakresie studiów europejskich w wymiarze interdyscyplinarnym, gromadzi i udostępnia informację z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i Europie oraz prowadzi działalność wydawniczą. Więcej informacji na temat Centrum Europejskiego UW jest dostępnych tutaj http://www.ce.uw.edu.pl/.