Uniwersytet Gdański (UG) - Ośrodek Badań Integracji Europejskiej

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej powstał w 1983 roku z inicjatywy grupy pracowników Wydziału Ekonomicznego UG interesujących się problematyką integracji. Zajmuje się działalnością naukową, dydaktyczna i popularyzatorską zagadnień z zakresu europejskiej integracji gospodarczej. Działania badawcze były i są realizowane w ramach wielu krajowych oraz międzynarodowych projektów. Rezultatem tej współpracy była seria spotkań, konferencji krajowych i międzynarodowych, a także publikacja książek, artykułów, "Working Papers" Ośrodka oraz wykonanie ekspertyz (m.in. w ramach Białej Księgi URM, Kosztów i Korzyści integracji - KIE). Więcej informacji znajduje się tutaj.

dr Aleksandra Borowicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Ośrodku Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Członek licznych zespołów realizujących projekty badawcze i edukacyjne m.in.:  Akademia Młodego Europejczyka, Uwarunkowania i wyzwania polskiej prezydencji w 2011 r. czy European Union in the new regional and global settings – Euintegratio. Więcej informacji na stronie ekonom.ug.edu.pl