IV Seminarium

W dniu 24.04.2019 r. w godz. 17.10–18.10 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162 w auli G miało miejsce spotkanie z dr Martą Pachocką i mgr. Dominikiem Wachem, którzy w ramach IV Seminarium Migracyjnego EUMIGRO poprowadzili wykład nt. „Kryzys migracyjny i uchodźczy w Unii Europejskiej”. Marta Pachocka jest adiunktem w Katedrze Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz ekspertem Team Europe w Polsce. Dominik Wach jest związany z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. IV Seminarium Migracyjne jest organizowane w ramach projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach”, który jest realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Zachęcamy do lektury wspólnej publikacji gości: M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-160, https://www.academia.edu/37341427/Migracja_a_integracja_imigrant%C3%B3w_w_Unii_Europejskiej_w_poszukiwaniu_rozwi%C4%85zania