I Debata 2017

 
 
 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO

„Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”

 

11 stycznia 2017 r., godz. 11.30–17.00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I

Organizator: 

 • Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partnerzy:

 • Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • Deree – The American College of Greece
 • Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact Poland
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
 • Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

PROGRAM

11.30–12.00    Rejestracja uczestników

12.00–12.15   Otwarcie obrad

 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski – Prorektor do spraw dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • prof. dr hab. Wojciech Morawski – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • dr Anna Masłoń-Oracz – Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

12.15–12.45     Wykład otwierający pt. „Kryzys migracyjny czy kryzys integracji europejskiej – geneza i scenariusze na przyszłość"

 • dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor do spraw naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polityki Społecznej, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski 

12.45–14.15    Panel I. Kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku – w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej?

Moderator: dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Maria Pamuła – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
 • dr Anna Visvizi – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Deree – The American College of Greece
 • doc. dr Artur Adamczyk – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Moncure – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • Kamil Wyszkowski – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact Poland

14.15–14.30     Przerwa kawowa

14.30–15.45    Panel II. Unia Europejska a nowe wyzwania w warunkach kryzysów migracyjnego i uchodźczego

Moderator: dr Anna Masłoń-Oracz – Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 • dr Aleksandra Borowicz – Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Szczerba-Zawada – Kierowniczka Zakładu Administracji, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Witold Klaus – Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
 • Dominik Wach – Dział Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

15.45–16.45    Panel III. Debata Młodych EUMIGRO „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”

Moderator: dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Anna Iwańczuk – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
 • Cezary Jaroni – student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
 • Magdalena Golba – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
 • Michał Domagała – student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
 • Michał Melsztyński – student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Erasmus Student Network SGH
 • Michał Budziński – doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

16.45–17.00     Wnioski i zakończenie obrad

 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie