Warsztaty w ramach Visegrad School of Political Studies – Migration Programme (Europejska Akademia Dyplomacji)

W dniu 4 listopada 2016 r. dr Marta Pachocka przeprowadziła w języku angielskim zajęcia nt. „The EU facing the migrant and refugee crises” w ramach Visegrad School of Political Studies (VSPS) – Migration Programme, który jest koordynowany przez Europejską Akademię Dyplomacji (EAD) we współpracy z partnerami takimi jak Rada Europy, Forum Współpracy Polsko-Niemieckiej, Mercator Stiftung i Das Progressive Zentrum. W interaktywnych warsztatach uczestniczyło prawie 20 młodych liderów z państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji) i Niemiec, którzy interesują się zagadnieniami migracji, azylu i uchodźstwa w państwach członkowskich UE, a w szczególności w Europie Środkowej. Wśród uczestników zajęć znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, think tanków, instytucji unijnych i szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji o VSPS Migration Programme: http://visegradschool.org/vsps-annual-program/

Więcej informacji o EAD: http://diplomats.pl/pl/