Contact

Mailing address:

Dr Marta Pachocka

Katedra Studiów Politycznych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ulica Wiśniowa 41, pokój 66D

02-520 Warszawa, Polska (Poland)

e-mail:

mpachoc@sgh.waw.pl 

jeanmonnet.eumigro@gmail.com

Office hours for students (fall semester 2018/2019)

Tuesday 19.00–20.00
room 104, building G

cancelled on: 23.10.2018, 27.11.2018

please confirm by email on Monday

e-mail: 

mpachoc@sgh.waw.pl 

jeanmonnet.eumigro@gmail.com