Dydaktyka

W ramach projektu EUMIGRO realizowane są dwa nowe, autorskie przedmioty dr Marty Pachockiej w Szkole Głównej Handlowej w językach polskim i angielskim dotyczące problematyki migracji międzynarodowych i polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich. Przedmioty oferowane są jako przedmioty wolnego wyboru dla studentów studiów licencjackich SGH, ale wszyscy studeci mogą uczestniczyć w nich jako wolni słuchacze (maks. liczba uczestników to 25-30 osób z uwagi na interaktywne formy prowadzenia zajęć).
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów (terminy zajęć w semestrze letnim 2016/2017)
138011-1356  (EN) Europe and international migration: an interdisciplinary perspective 
138021-1356  (EN) Immigration situation and immigration policy in the EU member states (środy 09.50-11.20, sala 105 G)
138010-1356  (PL) Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna (środy 11.40-13.10, sala 224 G)
138020-1356  (PL)  Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE (środy 13.30-15.00, sala 105 G)

 

Konsultacje (semestr zimowy 2017/2018)

środa 15.30-16.30 (sala 219 A)