Dydaktyka

W ramach projektu EUMIGRO realizowane są dwa nowe, autorskie przedmioty dr Marty Pachockiej w Szkole Głównej Handlowej w językach polskim i angielskim dotyczące problematyki migracji międzynarodowych i polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich. Przedmioty oferowane są jako przedmioty wolnego wyboru dla studentów studiów licencjackich SGH, ale wszyscy studeci mogą uczestniczyć w nich jako wolni słuchacze (maks. liczba uczestników to 25-30 osób z uwagi na interaktywne formy prowadzenia zajęć).
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów (terminy zajęć w semestrze letnim 2016/2017)
138011-1356  (EN) Europe and international migration: an interdisciplinary perspective 
138021-1356  (EN) Immigration situation and immigration policy in the EU member states (środy 09.50-11.30, sala 225 G)
138010-1356  (PL) Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna (wtorki 11.40-13.20, sala 225 G)
138020-1356  (PL)  Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE (środy 11.40-13.20, sala 225 G)

 

Konsultacje (semestr letni 2016/2017)

środa 15.30-16.30 (do 05.04.2017, sala 211 G)

środa 13.30-14.30 (od 12.04.2017, sala 225 G)