Kontakt

Adres do korespondencji:

Dr Marta Pachocka

Katedra Studiów Politycznych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ulica Wiśniowa 41, pokój 66A

02-520 Warszawa, Polska 

e-mail: jeanmonnet.eumigro@gmail.com

Konsultacje (semestr letni 2016/2017)

środa 15.30-16.30 (do 05.04.2017, sala 211 G)

środa 13.30-14.30 (od 12.04.2017, sala 225 G)