Reforming the Common European Asylum Policy (CEAS)
Christian Kvorning Lassen has analyzed in his latest policy paper how the Common European Asylum System works and to what extent the treatment of asylum seekers and the rate of recognition of applications vary in practice between EU members.
2017-06-27 21:13
Global international migration flows | Wittgenstein Centre
Global Migration Data Sheet 2013: Unique estimates of migration flows between the top 50 sending and receiving countries.
2017-06-26 17:16
Timeline Photos
TERRORYZM I ZARZĄDZANIE STRACHEM: Słuchając polityków i dziennikarzy odnieść można wrażenie, że żyjemy w czasach dominującej fali terroru islamskiego. Tymczasem to jest nieprawda. Zamachy terrorystyczne o podłożu dżihadystycznym stanowią 9% wszystkich zamachów terrorystycznych w UE w 2016 roku.

Poniżej znajdziecie podstawowe fakty z najnowszego raportu Europol na temat terroryzmu w UE:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Ile zamachów terrorystycznych przygotowano w UE w 2016 roku?

W całej UE w 2016 roku mieliśmy do czynienia z 142 zrealizowanymi, nieudanymi bądź przerwanymi zamachami terrorystycznymi. Jest to aż o jedną trzecią mniej, niż w roku 2015, kiedy Europol doliczył się 211 zamachów terrorystycznych.

Jaki z tego wniosek? Przyglądając się wyłącznie okresowi kryzysu migracyjnego można stwierdzić, że mamy do czynienia z tendencją malejącą.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Ile osób zginęło w zamachach terrorystycznych w UE w 2016 roku?

W 2016 roku terroryści zabili 142 osoby. Tutaj również odnotowano tendencje spadkową, bo jest to o 9 osób mniej niż rok wcześniej.

Oznacza to, że prawdopodobieństwo śmierci w zamachu terrorystycznym w UE wynosi obecnie ok. 1 do 3,5 miliona (czyli ponad 95 tys. razy mniej niż szansa wylosowania numerka 13 w ruletce).

Liczba rannych w zamachach terrorystycznych w 2016 roku wynosi z kolei 395 osób.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Jaki odsetek zamachów terrorystycznych w UE dokonali dżihadyści?

Europol od lat bada motywacje terrorystów. Z raportu wynika, że zamachy o podłożu dżihadystycznym stanowiły w 2016 roku mniej niż 10% wszystkich zrealizowanych, nieudanych bądź przerwanych zamachów terrorystycznych.

W dodatku ich liczba zmniejszyła się o jedną czwartą w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2016 odnotowano 13 dżihadystycznych zamachów, podczas gdy w 2015 doliczono się ich 17.

Jednocześnie należy podkreslić, że zamachy te były o wiele bardziej skuteczniejsze z punktu widzenia ofiar śmiertelnych (135 ofiar na 142 ogólnie).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Jakie były inne motywacje terrorystów przeprowadzających zamachy w 2016 roku?

- Terroryści powołujący się na idee etnonacjonalistyczne i separatystyczne odpowiadają za 70% wszystkich zrealizowanych, nieudanych bądź przerwanych zamachów terrorystycznych w 2016 roku (99 przypadków). Większość z nich miała miejsce w Irlandii Północnej, poza tym we Francji i Hiszpanii.

- Terroryści powiązani ze skrajną lewicą odpowiadają za 19% wszystkich zrealizowanych, nieudanych bądź przerwanych zamachów terrorystycznych w 2016 roku (27 przypadków). Większość z nich miała miejsce we Włoszech, Grecji i Hiszpanii.

- Terroryści-dżihadyści odpowiadają za 9% wszystkich zrealizowanych, nieudanych bądź przerwanych zamachów terrorystycznych w 2016 roku (13 przypadków, z czego 6 było powiązanych z ISIS).

- Terroryzm powiązany ze skrajną prawicą odpowiada za 1 zamach (Holandia)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Czy za terroryzm (motywowany dżhadyzmem) odpowiadają uchodźcy?

„Nie istnieją żadne konkretne dowody na to, że podróżujący terroryści używali w sposób systematyczny szlaków uchodźczych do niezauważonego przekroczenia granic Europy, nie ulega jednak wątpliwości, że w kilku przypadkach terroryści dotarli do UE przebierając się za uchodźców” (przyp.: w kilku na niemal półtora miliona przybyłych imigrantów) (str. 61)

Dlaczego terrorystom nie opłaca się używać szlaków uchodźczych i jak w inny sposób docierają oni do Europy opisuje specjalny raport ONZ na ten temat. Polecamy → UN A/71/384

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Jakie jeszcze ciekawe informacje na temat zamachów terrorystycznych znalazły się w najnowszym raporcie Europolu?

- Prawie 1/3 aresztowanych terrorystów w UE miało mniej niż 25 lat.

- W 40% ataków użyto materiałów wybuchowych.

- Szacuje się, że 40% zamachów było finansowanych z działań przestępczych (szczególnie z handlu narkotykami, kradzieży, sprzedaży podróbek i wyłudzeń pożyczek).

- Coraz częściej kobiety angażują się w działania terrorystyczne (26% wszystkich aresztowanych w 2016 roku to kobiety).

- Z badań nad propagandą wynika, że w 2016 roku propaganda ISIS w internecie zdecydowanie osłabła.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Czy z punktu widzenia metodologicznego można zaufać temu raportowi?

Z punktu widzenia metodologicznego raport Europolu Te-Sat 2017 jest najlepszym źródłem wiedzy.

Raport ten publikowany jest co roku, a dane do raportu są dostarczane przez konkretne państwa w ramach decyzji Rady UE 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych. Z kolei definicja „przestępstwa terrorystycznego” pochodzi z decyzji Rady UE w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475 / WsiSW), a w przypadkach kontrowersyjnych raport opiera się na prawie krajowym danego państwa.

Jest to o tyle istotne, że tą definicję wszystkie państwa członkowskie UE wdrożyły w swoim prawie krajowym. Tym samym raport ten operuje danymi zestandaryzowanymi, porównywalnymi i pochodzącymi bezpośrednio ze statystyk krajowych.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

► Jeżeli okazuje się, że zamachów terrorystycznych jest coraz mniej, a zamachy o motywacji dżihadystycznej stanowią mniejszość wśród wszystkich zamachów i w dodatku nie są w systemtyczny sposób powiązane z kryzysem migracyjnym, to dlaczego komunikaty płynące od polityków i dziennikarzy sprawiają wrażenie dokładnie odwrotne?

Nasz komentarz: Bo mamy się bać. A w tym celu wykorzystuje się zarządzanie strachem. Ta strategia zarządzania polega na wykorzystywaniu w komunikacji politycznej podstawowych emocji społecznych. Poprzez żerowanie na ludzkich lękach, ale również dzięki umiejętności ich konstruowania, nakierowywania oraz skutecznego podsycania, strach staje się poręcznym narzędziem wykorzystywanym do realizacji celów politycznych. W konsekwencji faktyczny stan bezpieczeństwa stanowi zupełnie odrębny byt od społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Chodzi im o to, abyśmy im zaufali. Im bardziej będziemy bowiem politykom ufać, tym skuteczniej będą oni mogli wmawiać nam, że tylko oni będą mogli ochronić nas przed „wrogiem”. W zamian za działania pozorujące ochronę zyskają poparcie i idącą za nim realną władzę. Fałszywe nadzieje są bowiem potężnym narzędziem kontroli

Strach ma jednak swoje konsekwencje. Według prokuratury drastycznie wzrasta liczba spraw dotyczących ataków na muzułmanów, a rząd powołując się na bezpieczeństwo odmawia pomocy uchodźcom. To są pośrednie ofiary zarządzania strachem. Bezpośrednimi ofiarami jesteśmy my sami.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Źródło danych: Raporty Europol Te-Sat 2016 i Te-Sat 2017.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat uchodźców ⇒ wejdź na stronę: http://uchodzcy.info/

2017-06-26 16:59
Workshop at MPI Goettingen: The politics of uncertainty: producing, reinforcing and mediating (legal) uncertainty in local refugee reception - IMISCOE
IMISCOE is the largest European network of scholars in the area of migration and integration. The focus is on comparative research and joint research projects.
2017-06-24 23:31

Aktualności

W dniu 12.12.2016 r. w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe pt. „Kryzys migracyjny: gościnni Europejczycy za zamkniętymi drzwiami”. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał dr Kamil Zajączk... więcej

W dniach 05–09.12.2016 r. dr Marta Pachocka wzięła udział w międzynarodowych warsztatach edukacyjnych w Innovathens w Atenach , tzw. „Living Lab no. 1”, w ramach których przeprowadziła zajęcia pt. „Introductory interactive sessi... więcej

W dniach 25-26.11.2016 dr Marta Pachocka uczestniczyła jako panelista w międzynarodowym seminarium eksperckim pt. "Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa / Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts", które zostało... więcej

Strony