United Nations Global Compact (UNGC) - Polska

Kamil Wyszkowski - od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych zatrudniony w UNDP. Od 2004 roku do dziś Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (więcej na temat działań i mandatu United Nations Global Compact na stronie www.unglobalcompact.org oraz na stronie polskiej www.globalcompact.org.pl), tworzącej programy z udziałem administracji państwowej, biznesu, samorządów lokalnych i ośrodków eksperckich. W latach 2002 - 2009 w UNDP odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronna oraz za rozwój programów w Europie i Azji. W ramach UNDP pracował w kilkudziesięciu krajach, w tym w centrali UNDP w Nowym Jorku wdrażając programy rozwojowe. Od 2004 do 2008 członek UNDP Management team w Polsce. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Obecnie pełni funkcję Przedstawiciela i Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (Global Compact Network Poland). Wykładał na Central European University w Budapeszcie, Columbia University w Nowym Jorku, Katolickim Uniwersytecie Lwowskim, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Instytucie Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz angażowania sektora prywatnego we wdrażanie celów i standardów ONZ. Specjalista ds. współpracy rozwojowej, wielostronnej i transferu wiedzy. Jako pracownik ONZ od 2002 roku zajmuje się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi, innowacjami technologicznymi, ekonomią społeczną oraz badaniem i mierzeniem rozwoju, w szczególności poprzez wykorzystanie wskaźnika HDI (Human Development Index) oraz statystyki ONZ. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent UNDP Development Academy. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał prestiżowy medal Sejmu Rzeczpospolitej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski. Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielami Inicjatywy Global Compact w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Jest komentatorem w sprawach społeczno-gospodarczych oraz międzynarodowych w mediach.

United Nations Global Compact (UNGC) została założona w lipcu 2000 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana. UNGC wzywa sektor prywatny na całym świecie do powiązania swoich strategii biznesowych z uniwersalnymi zasadami z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji oraz wspierania celów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki temu biznes może stawać się katalizatorem pozytywnych zmian rynkowych korzystnie wpływających na życie ludzi i środowiska. United Nations Global Compact jest największą na świecie biznesową inicjatywą posiadającą ponad 13 500 członków w 170 krajach. UNGC koordynuje działania w ramach UN Business Action Hub, gdzie Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje z biznesem aby implementować Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Global Compact Network Poland, to jedna z sieci krajowych UNGC, będących organizacjami zarządzanymi na podstawie autoryzacji United Nations Global Compact i prawa krajowego. Global Compact Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC, biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny UNGC. Polska sieć została uruchomiona w lipcu 2001 roku wraz z United Nations Development Programme, od 2013 roku prowadzona i zarządzana przez Fundację Global Compact Poland. Jej zadaniem jest promowanie i wdrażanie globalnych inicjatyw UNGC na polskim gruncie oraz odpowiedź na unikalne wyzwania, które na drodze do zrównoważonego rozwoju napotyka sektor prywatny. Wszystkie inicjatywy Global Compact Poland są prowadzone w formule partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym, przedstawicielami. Administracji rządowej oraz instytucji naukowych.