Moduł Jean Monnet EUIncSo

ALEKSANDRA SZCZERBA-ZAWADA

 

 

 Jean Monnet Moduł EUIncSO jest próbą odpowiedzi na wyzwania związane z budowaniem inkluzywnego społeczeństwa w UE poprzez dostarczanie innowacyjnej oferty dydaktycznej i naukowej w zakresie ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, co ma zwiększać zrozumienia dla procesów integracyjnych przez budowanie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży akademickiej. 

EUIncSo ma na celu m.in.:

  • promowanie studiów europejskich jako narzędzia budowania inkluzywnego i sprawiedliwego społeczeństwa europejskiego;
  • podnoszenie świadomości i zrozumienia dla procesów integracyjnych wśród młodych ludzi;
  • dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności istotnych w ich aktywności akademickiej i zawodowej.

Działania projektowe obejmują:

  • dwa kursy dydaktyczne: 30-godzinnego wykładu na temat europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz  90-godzinnego seminarium na temat równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej;
  • organizację okrągłego stołu w sprawie zwalczania mowy nienawiści;
  • badania na temat zasady równości w kontekście budowania społeczeństwa inkluzywnego w Unii Europejskiej;
  • opublikowanie zbioru esejów studenckich poświęconego problematyce równości i inkluzji społecznej.