JM Module EU-Russia-Eastern Partnership

Jean Monnet Module “European Union, the Eastern Partnership & Russia in a New Geopolitical Context”

Project Description

The Jean Monnet Module “European Union, the Eastern Partnership & Russia in a New Geopolitical Context”, realized in the years 2015-2018 at the Warsaw School of Economics in Poland is a comprehensive program exploring the challenges the EU is facing in its Eastern Neighbourhood since with the outbreak of the Russian-Ukrainian crisis in 2014. By a combination of courses, seminars, open lectures and articles, the project provides innovative, policy-analysis oriented teaching and research in a field of foreign policy and international relations.

Project Objectives

  • Establishing grounds for EU foreign policy teaching at Warsaw School of Economics; with a specific orientation on EU’s relations with Russia and the Eastern Partnership countries.
  • Equipping students with knowledge of EU subjects relevant to their academic & professorial lives; as well as raising students’ awareness of the critical role the EU can play in determining the future geopolitical environment of Central Europe.
  • Fostering dialogue between the academic world and policy-makers in the area of EU Eastern policy & Transatlantic Partnership to help enhance EU governance and foreign policy coordination. 

Activities

The module encompassed the following activities for the years 2015-2018:

  • Introduction of 2 new EU foreign policy courses (“EU Neighbourhood Policy & the Eastern Partnership” & “EU-Russia Relations - Redefined”) over 6 teaching semesters. The courses are analysis-oriented and will be enhanced by study-visits and meeting with practitioners.
  • Organizing 3 panel discussions, opened to the wide public, on issues devoted the Eastern Partnership initiative & EU-Russia relations. 
  • Organizing an international round-table for scholars, foreign policy experts and policy–makers to exchange expertise and recommendations on EU-Russia relations. 
  • Co-publishing 2 articles, as a direct result of the international round-table proceedings. 

Katarzyna Pisarska jest doktorem nauk ekonomicznych oraz adiunktem w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, polskiej polityce wschodniej oraz dyplomacji publicznej. W przeszłości dr Pisarska prowadziła międzynarodowe badania m.in. na Uniwersytecie Harvarda (w ramach stypendium Fulbrighta) (2007), w Johns Hopkins School of International Studies w Waszyngtonie (2010) na University of Oslo w Norwegii (2012) oraz na Australian National University (2015) (Go8 European Fellowship). W uznaniu osiągnięć naukowych w dziedzinie polityki zagranicznej i integracji europejskiej, w 2013 roku wyróżniona została 3-letnim stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych polskich naukowców. Na lata 2015-2018 otrzymała natomiast grant Komisji Europejskiej na prowadzenie - w ramach Jean Monnet Module - zajęć z zakresu Partnerstwa Wschodniego oraz relacji Unii Europejskiej z Rosją. Od 2012 roku jest tez wizytującym wykładowcą w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu. Dr Pisarska jest również założycielem oraz dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji​ oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych którą prowadzi pod egidą Rady Europy. Za swoją 10-letnią działalność na rzecz tworzenia jednej z pierwszych pozarządowych akademii dyplomatycznych w Europie w 2013 roku uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courrier” jako jedna z 99 najbardziej wpływowych liderów polityki zagranicznej poniżej 33 roku życia. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona Young Global Leaders​, przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Dr Pisarska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz College of Europe w Brugii.