EAD

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) to pierwsza w Europie pozarządowa akademia dyplomatyczna, której misją jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów środowisk międzynarodowych. Od czasu powstania EAD w 2004 roku ponad 5500 absolwentów z 75 krajów studiowało w ramach naszych programów dyplomatycznych lub uczestniczyło w szkoleniach kompetencyjnych oraz seminariach eksperckich. Na sukces Akademii składa się autorska metoda nauczania, unikalne programy oraz międzynarodowa kadra wykładowców i trenerów. Wyróżnia nas również wyjątkowy profil studentów: dyplomatów, liderów politycznych i społecznych, przedstawicieli środowisk pozarządowych i biznesowych oraz młodych absolwentów wkraczających w karierę zawodową. W EAD nie tylko kształcimy, ale też inspirujemy postawy przywódcze oraz wyposażamy w kompetencje i sieć kontaktów niezbędnych do podejmowania działań na rzecz międzynarodowego dialogu oraz wyzwań stojących przed współczesnym światem. Usytuowana w sercu Europy, w Warszawie, Europejska Akademia Dyplomacji czerpie inspirację z sukcesu politycznej i ekonomicznej transformacji Polski oraz jej aktywnej polityki zagranicznej w regionie, zakładającej konieczność brania odpowiedzialności za przyszłość państw sąsiedztwa europejskiego oraz za rozwój demokracji i dobrobytu na świecie.

Dr Katarzyna Pisarska - Założyciel i Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Politolog, wykładowca akademicki i działacz społeczny. Założyciel i Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Doktor nauk ekonomicznych oraz Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert warszawskiej Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz wizytującym wykładowca „Jean Monnet” w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu. Od 2006 roku agent brytyjskiego historyka Normana Daviesa. Jest też stałym komentatorem spraw międzynarodowych w mediach polskich i zagranicznych. W przeszłości Dr. Pisarska pracowała jako ekspert Rady Europy ds. współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w Europie Wschodniej (2005-2009), doradca społeczny przy Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP (2010) oraz ekspert Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP (2011). Prowadziła badania naukowe na Harvard University (stypendium Fulbrighta) w Bostonie (2007), Johns Hopkins School of International Studies w Waszyngtonie (2010) na University of Oslo w Norwegii (2012) oraz na Australian National University w Canberze (2015). Za swoją 10-letnią działalność na rzecz tworzenia jednej z pierwszych pozarządowych akademii dyplomatycznych w Europie Dr. Pisarska uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courrier” za jedną z 99 najbardziej wpływowych liderów polityki zagranicznej poniżej 33 roku życia (2013) a Światowe Forum Ekonomiczne w Davos włączyło ją do grona Young Global Leaders (2014). W uznaniu natomiast osiągnięć naukowych w dziedzinie polityki zagranicznej i integracji europejskiej, w 2013 roku otrzymała 3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych polskich naukowców. Dr Pisarska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz College of Europe w Brugii.