Presentations

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PREZENTACJAMI UDOSTĘPNIONYMI PRZEZ PRELEGENTÓW, NALEŻY KLIKNĄĆ W DANE NAZWISKO.

 Wykład otwierający pt. „Kryzys migracyjny czy kryzys integracji europejskiej – geneza i scenariusze na przyszłość"

12.45–14.15    Panel I. Kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku – w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej?

Moderator: dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

14.15–14.30     Przerwa kawowa

14.30–15.45    Panel II. Unia Europejska a nowe wyzwania w warunkach kryzysów migracyjnego i uchodźczego

Moderator: dr Anna Masłoń-Oracz – Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie