III Seminar

III Seminarium Migracyjnego EUMIGRO “Refugee protection in the EU: German, Italian and Polish ruling political parties´ perceptions of refugee protection as a global public good” odbyło się w dniu 24.04.2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, godz. 13.00-14.30, ul. Wiśniowa 41, sala 62. Było ono poświęcone prezentacji konspektu pracy doktorskiej Pana Diego Caballero Velez, doktoranta w prestiżowej uczelni School of Advanced Studies of Pisa we Włoszech. Pan Diego Caballero Velez przygotowuje rozprawę doktorską w języku angielskim. W swojej pracy zamierza on analizować trzy studia przypadku dotyczące problematyki ochrony międzynarodowej i systemów azylowych w wybranych państwach Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. Jednym z badanych państw jest Polska. Doktorant realizuje obecnie krótki pobyt badawczy w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w terminie od lutego do czerwca 2019 r. Językiem spotkania był język angielski. Dr Marta Pachocka jest promotorem pomocniczym doktoranta.