Presentations

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PREZENTACJAMI UDOSTĘPNIONYMI PRZEZ PRELEGENTÓW, NALEŻY KLIKNĄĆ W DANE NAZWISKO.

11:40–12:40 – Panel I. „Krajobraz migracyjny Europy I”

Moderator: dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12:40–13:40 – Panel II. „Krajobraz migracyjny Europy II”

Moderator: dr Judyta Cabańska – Katedra Europeistyki, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu