II Seminar

II Seminarium Migracyjne EUMIGRO

„Krajobraz migracyjny Europy”

 

19 grudnia 2017 r. (wtorek), godz. 11:30-14:00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I

 

Organizatorzy: 

 • Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katedra Europeistyki, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • Studenckie Koło Naukowe Coopération Franco-Polonaise, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • Studenckie Koło Naukowe EUrope, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program:

11.00–11.30 – Rejestracja uczestników

11:30–11:40 – Powitanie i otwarcie obrad

 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski – Prorektor do spraw dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11:40–12:40 – Panel I. „Krajobraz migracyjny Europy I”

Moderator: dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • dr Judyta Cabańska – Katedra Europeistyki, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – „Migracje zarobkowe a rynek wewnętrzny UE”
 • dr Małgorzata Pacek – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski – „Polacy na europejskich rynkach pracy: przypadek Holandii”
 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Migracje przymusowe w UE w XXI wieku”
 • dr Artur Adamczyk – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski – „Polityka migracyjna Cypru”
 • mgr Jakub Banach – doktorant, Katedra Europeistyki, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – „Kryzys uchodźczy a europejska polityka rozwojowa”

12:40–13:40 – Panel II. „Krajobraz migracyjny Europy II”

Moderator: dr Judyta Cabańska – Katedra Europeistyki, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Magdalena Golba – student, SKN Spraw Zagranicznych, SGH – „Zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej i polityka wizowa”
 • Justyna Sikorska – student, SKN EUrope, Uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu – „Polityka imigracyjna Wielkiej Brytanii wobec obywateli byłych obszarów kolonialnych”
 • Agata Szczepańska – student, SKN Coopération Franco-Polonaise, SGH – „Francja na migracyjnej mapie Europy”
 • Klaudia Włodarczyk – student, SKN EUrope, Uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu – „Polska jako kraj migracji”
 • Michał Domagała – student, SKN Spraw Zagranicznych, SGH – „Miasta w obliczu migracji. Dobre praktyki w integracji lokalnych społeczności”

13:40–14:00 – Wnioski i zakończenie obrad

 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie