I Seminar

I Seminarium Migracyjne EUMIGRO

Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro

5 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 11.30–15.15

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I

 

(rejestracja on-line i program do pobrania poniżej)

Organizator: 

 • Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Współorganizatorzy:

 • Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Komitet Organizacyjny:

 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr Michał Budziński – doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr Anna Derelkowska – doktorant, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr Łukasz Drozda – doktorant, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

11.30–11.45    Rejestracja uczestników

11.45–12.00   Powitanie i otwarcie obrad

 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski – Prorektor do spraw dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • prof. dr hab. Wojciech Morawski – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski – Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

12.00–13.30 Panel I. Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – aspekty historyczne i społeczne

Moderator: prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • prof. dr hab. Wojciech Morawski – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • mgr Karolina Majdzińska – doktorantka, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13.30–15.00 Panel II. Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – aspekty prawno-instytucjonalne i polityczne

Moderator: dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • dr Małgorzata Pacek – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Izabella Cooper – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Godlewska – Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

15.00–15.15 Wnioski i zakończenie obrad

 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie