Databases

Useful sources of statistical data on international migration, international protection and integration

Przydatne źródła danych statystycznych na temat migracji międzynarodowych, ochrony międzynarodowej i integracji

EASO

Eurostat

Frontex

IOM

MIPEX

OECD

UNHCR

World Bank