Presentations

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PREZENTACJAMI UDOSTĘPNIONYMI PRZEZ PRELEGENTÓW, NALEŻY KLIKNĄĆ W DANE NAZWISKO.

12.00–13.30 Panel I. Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – aspekty historyczne i społeczne

Moderator: prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13.30–15.00 Panel II. Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – aspekty prawno-instytucjonalne i polityczne

Moderator: dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie