Pierwsze seminarium dyplomowe EUMIGRO

W dniu 9 listopada 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach seminarium dyplomowego EUMIGRO. W spotkaniu uczestniczyli zarówno studenci SGH przygotowujący prace licencjackie i magisterskie pod opieką dr Marty Pachockiej jak i studenci zainteresowani taką współpracą w kolejnych latach. Wśród uczestników seminarium znaleźli się także doktoranci Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, którzy podzielili się z zebranymi swoimi doświadczeniami z pisania prac dyplomowych na różnych etapach kształcenia. M. Pachocka przedstawiła projekt EUMIGRO, omówiła zasady pracy w ramach jej seminarium dyplomowego i zarysowała wymogi formalne pisania prac dyplomowych w SGH. Zaproponowała także harmonogram spotkań i pracy na rok akademicki 2016/2017. Zapoznała studentów z zasadami formułowania tematu pracy dyplomowej, korzystania z różnych źródeł danych i opracowywania bibliografii. Każdy z uczestników został poproszony o krótkie przedstawienie się.