I Seminar

I Seminarium Migracyjne EUMIGRO

Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro

5 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 11.30–15.15

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I

 

(rejestracja on-line i program do pobrania poniżej)

Organizator: 

 • Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Współorganizatorzy:

 • Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 • Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Komitet Organizacyjny:

 • dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr Michał Budziński – doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr Anna Derelkowska – doktorant, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr Łukasz Drozda – doktorant, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie