Contact

Mailing address:

Dr Marta Pachocka

Katedra Studiów Politycznych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ulica Wiśniowa 41, pokój 66D

02-520 Warszawa, Polska (Poland)

e-mail: jeanmonnet.eumigro@gmail.com

Office hours for students (fall semester 2017/2018)

Wednesday 15.30–16.30
room 219, building A

cancelled on: 04.10.2017, 18.10.2017, 08.11.2017, 29.11.2017