Just out
#YIESW 15(4) 2017 Eds #Aleksander_Surdej, Anna Visvizi
"International organizations and multilateralism: a view from Central Europe"
#Rocznik INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
A fine collection of papers on diverse facets of multilateralism and international organizations, incl. Magdalena Proczek Aleksandra Szczerba-Zawada EUIncSo Bartłomiej E. Nowak Agnieszka Kłos #Taylor_Cullinan #Artur_Adamczyk #Joanna_Surała

Centre of Excellence at Warsaw School of Economics - CEWSE OECD Publications OECD CEEOL http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/rocznik-240-abstracts.html

2017-12-11 18:10
Warsztaty o uchodźcach
115 people interested
2017-12-08 0:08
Two logics of policy intervention in immigrant integration: an institutionalist framework based on capabilities and aspirations
The effectiveness of immigrant integration policies has gained considerable attention across Western democracies dealing with ethnically and culturally diverse societies. However, the findings on what type of policy produces more favourable integration outcomes remain inconclusive. The conflation of...
2017-12-08 0:05
Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora
Długo wyczekiwana publikacja dr. Mustafa Switat nt. społeczności arabskiej w Polsce w końcu dostępna: https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product%2Fproduct&produ...
Reprezentanci diaspory arabskiej byli jednymi z pierwszych cudzoziemców spoza Europy przybyłych do Polski po zakończeniu II wojny światowej, a przed 1989 rokiem − przyjeżdżali bowiem do Polski na studia w ramach bilateralnych umów pomiędzy Polską a krajami arabskimi należącymi do obozu ...
2017-12-07 23:08

News

Degree seminar no. 1 under the EUMIGRO project was held on 9th November 2016 at the Warsaw School of Economics. The meeting was attended by both WSE students and PhD candidates from the Collegium of Socio-Economics of the WSE. Dr. Marta Pachocka p... read more

Dr. Marta Pachocka conducted a lecture–workshop titled “The EU facing the migrant and refugee crises” on 4th November 2016 in the framework of Visegrad School of Political Studies (VSPS) – Migration Programme. The 2016 VSPS Annual Progr... read more